Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Nasze zobowiązania

Zarówno w Eurovii, jak również w całej Grupie VINCI hołdujemy przekonaniu, że nasza działalność nie powinna być opierana wyłącznie na wynikach ekonomicznych. Planując swoje działania, szczególną uwagę zwracamy na kwestie poszanowania środowiska naturalnego, dlatego realizowane są one zgodnie z funkcjonującą w firmie polityką jakości i środowiska oraz podstawowymi wymaganiami w zakresie środowiska, co bezpośrednio przekłada się na korzyści społeczne, które są równie ważnym elementem naszego biznesu.

polityka jakosci   podstawowe wymagania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

Eurovia jest firmą o wysokim poczuciu obywatelskiego obowiązku, czego przejawem jest działalność charytatywna prowadzona od lat na szeroką skalę. Każdego roku nasze Oddziały w całym kraju pomagają szpitalom, domom dziecka, szkołom, klubom sportowym oraz innym organizacjom realizującym społeczne cele.

Czytaj dalej


Finansujemy zakup sprzętu medycznego, edukacyjnego
i sportowego, fundujemy podarunki świąteczne oraz zabawki. Staramy się pomagać głównie potrzebującym dzieciom, tak aby zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju i umożliwić lepszy start w dalsze życie.

 

Nasze zaangażowanie społeczne obejmuje również pomoc finansową dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych. Organizujemy wewnętrzne licytacje dobroczynne, w których udział biorą nasi pracownicy. Środki uzyskane z akcji przeznaczamy na pomoc najbardziej potrzebującym.


Prowadząc działalność biznesową opieramy się na zasadach określonych w Kodeksie Etycznym Grupy VINCI. Obejmuje on takie wartości jak zaufanie, wzajemny szacunek, solidarność i współpraca. Staramy się być nowoczesnym, odpowiedzialnym pracodawcą, zapewniającym pracownikom równe traktowanie, stabilną sytuację finansową, możliwości rozwoju oraz poczucie satysfakcji zawodowej.


Wierzymy, że nasze wartości i podejmowane działania przynoszą korzyści całemu społeczeństwu.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY


Praca przy budowie infrastruktury drogowej oraz produkcji materiałów drogowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nasi pracownicy mają stały kontakt z maszynami i narzędziami budowlanymi, a także różnymi, mniej lub bardziej niebezpiecznymi, materiałami. Eurovia przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy, a zapobieganie zagrożeniom i wypadkom przy pracy jest dla nas absolutnym priorytetem.

...

Czytaj dalej

Dlatego prowadzimy na co dzień liczne aktywności związane z poprawą bezpieczeństwa, wszystkich pracowników obowiązuję także standardy bezpieczeństwa 

ETYKA

 

Etyka biznesowa jest podstawową zasadą w działalności Eurovii. Zawsze stosujemy się do regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju i przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Stosujemy wysokie standardy oraz dobre praktyki w relacjach z partnerami. Stawiamy na wysoką jakość realizowanych projektów, a satysfakcję Klientów traktujemy priorytetowo.

Czytaj dalej

Staramy się również wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w każdym wymiarze naszej aktywności. Jesteśmy przekonani, że postawa etyczna przyczynia się do naszej wiarygodności i sukcesu rynkowego.

JAKOŚĆ

 

Kluczowym elementem, który gwarantuje dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, jest pełna wiedza
o potrzebach naszych Klientów. Bliski kontakt z Klientami na każdym etapie realizacji inwestycji umożliwia nam właściwe zrozumienie ich oczekiwań,
a także elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług są przede wszystkim zrealizowane projekty oraz liczne nagrody i wyróżnienia przyznane nam przez środowiska biznesowe i branżowe.

Kariera

Szkolenia i rozwój

Czy wiesz, że?
Innowacyjność Eurovii jest wynikiem ponad 40-letniej działalności naszego Ośrodka Badań i Rozwoju w Bordeaux we Francji