KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZEM

EUROVIA POLSKA S.A.

WEZWANIA - DEMATERIALIZACJA AKCJI

 

I . Zarząd Spółki Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

II . Zarząd Spółki Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

III . Zarząd Spółki Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

IV . Zarząd Spółki Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

V . Zarząd Spółki Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000069487 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz piąty i ostatni akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

EUROVIA KRUSZYWA S.A.

WEZWANIA - DEMATERIALIZACJA AKCJI

 

I . Zarząd Spółki Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000123586 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

II . Zarząd Spółki Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000123586 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

III . Zarząd Spółki Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000123586 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

IV . Zarząd Spółki Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000123586 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

V . Zarząd Spółki Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, KRS: 0000123586 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz piąty i ostatni akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

EUROVIA BAZALTY S.A.

WEZWANIA - DEMATERIALIZACJA AKCJI

 

I . Zarząd Spółki Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu,

ul. Stawowa 18, 59-800 Lubań, KRS: 0000003701 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

II . Zarząd Spółki Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu,

ul. Stawowa 18, 59-800 Lubań, KRS: 0000003701 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

III . Zarząd Spółki Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu,

ul. Stawowa 18, 59-800 Lubań, KRS: 0000003701 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

IV . Zarząd Spółki Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu,

ul. Stawowa 18, 59-800 Lubań, KRS: 0000003701 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

V . Zarząd Spółki Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu,

ul. Stawowa 18, 59-800 Lubań, KRS: 0000003701 (Spółka),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz piąty i ostatni akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

News

eurovia-test