Autostrada A2, odcinek A

Zastosowane produkty:

  • Kruszywo bazaltowe 0-31,5
  • Kruszywo gnejsowe 0-31,5
  • Kruszywo wapienne 0-31,5
  • Kruszywo kwarcytowe 0-31,5
  • Tłuczeń kwarcytowy 31,5-63
  • Piasek drobny
  • Piasek średni
  • Pospółka
  • Żwir 2-8
  • Żwir 16-32

Rok wykonania: 2011-2012

eurovia-test