Galeria Dominikańska (Wrocław)
gal_dominikanska_wroc_336x218.jpg

Zastosowane produkty:
- piasek 0-2
- żwiry 2-8, 8-16, 16-32
Rok wykonania: 2001

eurovia-test