Hotel Holiday Inn (Wrocław)
holiday_inn_wroc_336x218.jpg

Zastosowane produkty:
- żwiry 2-8, 8-16, 16-32
Rok wykonania: 2000

eurovia-test