Most Milenijny we Wrocławiu
most_milenijny_wroc_336x218.jpg

Zastosowane produkty:
- piasek 0-2
- żwiry 8-16, 16-32
- grysy 2-8, 8-16
Rok wykonania: 2003 - 2004

eurovia-test