JAKOŚĆ
Grys granitowy  

Oferowane przez nas kruszywa charakteryzują się doskonałymi parametrami jakościowymi: są odporne na działanie mrozu i polerowanie, mają niską nasiąkliwość, a po przeróbce wyróżniają się niskim poziomem pyłów i właściwą kubicznością. Dlatego piaski, żwiry, grysy, tłucznie oraz inne produkty oferowane przez zakłady Eurovia mogą być stosowane w obiektach  strategicznych jak autostrady, lotniska, czy linie kolejowe przystosowane do dużych prędkości, a także  towarzyszące im obiekty inżynieryjne.

Laboratoria Eurovia wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiają wykonywanie wszystkich niezbędnych badań zarówno według norm krajowych jak i standardów europejskich.

Kontrola wyrobów gotowych obejmuje całość produkcji zarówno w ciągach technologicznych, jak i podczas załadunku kruszyw bezpośrednio przed wysyłką do klienta.

W wyniku przeprowadzonych inspekcji zewnętrznych, nasze spółki produkcyjne uzyskały Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji i prawo do oznakowania wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+ w kategoriach:

  • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu
  • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy
  • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową
  • PN-EN 13383 - Kamień do robót hydrotechnicznych

Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji poszczególnych zakładów można pobrać w sekcji Sprzedaż kruszyw -> Wyszukiwarka kruszyw.

eurovia-test