Budownictwo drogowe
Budownictwo Drogowe

Co roku Eurovia buduje, remontuje i przebudowuje dziesiątki kilometrów dróg w Polsce oraz setki kilometrów dróg na świecie. Poprzez realizację lokalnych projektów wspieramy rozwój oraz wzrost konkurencyjności ekonomicznej regionów, jesteśmy zawsze blisko naszych klientów i użytkowników naszych realizacji – od projektu poprzez wykonanie oraz późniejsze utrzymanie infrastruktury drogowej.

Profesjonalna, terminowa i wysokiej jakości realizacja zadań oparta jest na wykwalifikowanej kadrze posiadanej własnej bazie sprzętowej, wytwórniach mas bitumicznych i wsparciu sieci certyfikowanych laboratoriów.

Realizujemy także projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jako główny wykonawca realizujemy inwestycje jak autostrady, obwodnice i drogi ekspresowe, wpływające na poprawę infrastruktury drogowej w sakli całego kraju. W naszym portfolio znajdują się także obiekty inżynieryjne oraz realizacje na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej oraz transportu publicznego. 

Roboty Kolejowe

Eurovia oferuje szereg usług w zakresie budowy i przebudowy linii kolejowych. Firma dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, produkcyjnym oraz kadrowym, który umożliwia sprawną realizację projektów w branży kolejowej. Eurovia w Polsce korzysta z międzynarodowego doświadczenia Grupy Eurovia, posiadającej w swym portfolio wiele realizacji na rzecz kolei europejskich. Bliska współpraca z naszymi siostrzanymi spółkami w Czechach, Niemczech oraz Francji daje możliwość tworzenia konsorcjów w celu realizacji dużych inwestycji w sektorze budownictwa kolejowego.

Inżynieryjno Lądowe

Dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce wiąże się z przebudową lub budową nowej infrastruktury drogowej.  Eurovia z sukcesem realizuje projekty infrastrukturalne, takie jak obiekty mostowe, mury oporowe, bariery energochłonne czy ekrany akustyczne. Zakres wykonywanych prac  jest stale poszerzany.

Roboty Specjalne (1)

W zakresie swoich usług oferujemy także roboty specjalne:

- stabilizacje spoiwami hydraulicznymi,

- mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne,

- nawierzchnie kompozytowe.

Projekty Ppp

Jako część Grupy VINCI, światowego lidera w sektorze projektów PPP, Eurovia posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów infrastruktury transportowej w ramach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na całym świecie. Jako główny wykonawca uczestniczymy w strukturyzacji i realizacji takich inwestycji jak mosty, tunele, autostrady, obwodnice i drogi ekspresowe jak również projekty w sektorze transportu publicznego. Jako wiarygodny i długoterminowy partner chcielibyśmy wykorzystać nasze międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów PPP w Polsce adaptując najlepsze rozwiązania dla osiągnięcia wspólnego sukcesu strony publicznej, prywatnej oraz użytkowników.