Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych
produkcja_mieszanek_ma_e

Eurovia Polska to także wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wytwórnie emulsji i asfaltów modyfikowanych. Zakłady produkcyjne stanowią silne zaplecze dla naszych oddziałów wykonawczych, są także cenionym  dostawcą  nie tylko na rynkach lokalnych, ale także na poziomie regionalnym. Dzięki pełnej automatyzacji procesu produkcyjnego, kontrolowanego przez systemy komputerowe, otrzymujemy produkty najwyższej jakości, spełniające wszelkie normy i wymagania. We wszystkich swoich działaniach mamy  na uwadze również otaczające nas środowisko naturalne, dlatego w naszych zakładach stosujemy urządzenia minimalizujące emisję pyłów oraz redukujące hałas.

Notatka_4
 Dsc6265

Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych, innowacyjność oraz wysoki poziom technologiczny to cechy charakteryzujące nasze zakłady - wytwórnie mas bitumicznych. Produkcja odbywa się w trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, poszanowanie potrzeb społecznych i zapewnienie ochrony środowiska oraz spełnianie oczekiwań naszych klientów.

Produkujemy wszystkie rodzaje mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z Normą PN-EN 13108 , nasze wyroby oznakowane są symbolem CE, a  wszystkie procesy produkcyjne poddane są stałej kontroli w oparciu o system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Naszym klientom oferujemy nieszablonowe podejście i rozwiązania dopasowane do każdego projektu.

W naszym nowoczesnym zakładzie mieszczącym się w Strykowie k/Łodzi produkujemy najwyższej jakości lepiszcza asfaltowe modyfikowane polimerami, zgodnie z normą PN-EN 14023.

Duże zaplecze magazynowe oraz doświadczenie załogi pozwalają na szybką realizacje zamówień dostosowanych do wymagań klienta. Każda partia produkcyjna przed opuszczeniem zakładu zostaje poddana badaniom laboratoryjnym. Na życzenie zapewniamy transport pod wskazany adres.

W wytwórni emulsji  w Mysłowicach produkujemy wszystkie kationowe emulsje asfaltowe, zgodnie z  PN-EN 13808. Posiadamy także  własne, akredytowane laboratorium, dzięki któremu możemy oferować  pełne wsparcie techniczne od momentu produkcji poprzez dostarczenie aż do wbudowania naszych produktów.  Zbiorniki emulsyjne rozmieszczone w różnych miejscach  Polski umożliwiają szybką dystrybucję oraz lepsze  dostosowanie się do wymagań naszych Klientów.

Zapewniamy także transport emulsji pod wskazany adres, nasze cysterny przystosowane są do pracy na budowie przy wykonywaniu nawierzchni MCE.

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE PRZECIWSPĘKANIOWE

VIASAF®

Spękania nawierzchni asfaltowej nie tylko obniżają komfort jazdy, ale przede wszystkim powodują ryzyko przyspieszonej degradacji drogi na skutek przenikania wody do jej konstrukcji. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym w czasie wielokrotnie powtarzających się cykli przejść przez 0°C. W Grupie Eurovia opracowano kilka rozwiązań znacznie opóźniających oraz ograniczających negatywne zjawisko spękań. Technologia VIASAF® ogranicza zjawisko propagacji spękań nawierzchni asfaltowej wydłużając tym samym żywotność nawierzchni.

Zalety technologii:

- ochrona nawierzchni przed spękaniami

- zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi

- łatwa aplikacja mieszanki

Technologia VIASAF® ma zastosowanie zarówno do bieżącego utrzymania nawierzchni, działań zapobiegawczych, jak i do budowy nowych konstrukcji drogowych. VIASAF® działa na zasadzie membrany, wystarczająco podatnej na odkształcenia, żeby przejąć naprężenia w konstrukcji asfaltowej powodujące propagację spękań. Zjawisko to nosi nazwę relaksacji naprężeń.

Warstwa VIASAF® może być układana pomiędzy spękanym podłożem asfaltowym a warstwą wiążącą (rozwiązanie zalecane) lub też bezpośrednio pod warstwą ścieralną.

 

TECHNOLOGIE SPECJALISTYCZNEGO ZASTOSOWANIA

SALVIACIM®

W celu zapewnienia wysokiej jakości, trwałości, komfortu oraz spełnienia wymogów BHP, branża przemysłowa stosuje coraz bardziej wyspecjalizowane technologie oraz narzędzia. Z tego powodu rosną oczekiwania w stosunku do nawierzchni, które będą odporne na duże obciążenia ze strony pojazdów i agresywne środowisko. Aby sprostać tym potrzebom, opracowano technologię Salviacim®.

Zalety technologii:

- wysoka odporność na obciążenia punktowe

- nawierzchnia szorstka i cicha

- odporność na substancje chemiczne

- szerokie spektrum zastosowań

 

Salviacim® to półsztywna nawierzchnia kompozytowa przeznaczona do warstw ścieralnych, przeznaczona do stosowania na powierzchniach poddanych oddziaływaniu dużych obciążeń punktowych. Gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla różnego rodzaju wózków transportowych i wozideł (szorstka nawierzchnia). Technologia ta jest stosowana zarówno na placach zewnętrznych jak i przestrzeniach zadaszonych. Miejsca zastosowania to: hale przemysłowe, hale magazynowe i przeładunkowe, miejsca parkingowe dla pojazdów ciężkich, miejsca postoju samolotów (lotniska), miejsca operacji wózków widłowych, przystanki autobusowe, perony kolejowe, miejsca postoju ciężkich pojazdów wojskowych, terminale kontenerowe.

 

CIENKIE DYWANIKI MINERALNO-EMULSYJNE

GRIPFIBRE® 

Mieszanki mineralno-emulsyjne na zimno sprawdziły się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w większości krajów europejskich, w różnorodnych warunkach klimatycznych. Stanowią doskonały kompromis między właściwościami technicznymi, a kosztem wytworzenia. Eurovia opracowała mieszanki „drugiej generacji”, zawierające w swoim składzie włókna syntetyczne. Zastosowanie takich włókien umożliwia projektowanie mieszanek mineralno-emulsyjnych o nieciągłym uziarnieniu o podwyższonym współczynniku tarcia. Włókna stanowią swoiste ,,zbrojenie” mieszanki, wydłużając trwałość nawierzchni.

Zalety technologii:

- mieszanka stosowana na zimno do ultra cienkich warstw

- oszczędność energii i ochrona zasobów naturalnych

- szybkie oddanie jezdni do ruchu

- ograniczenie uciążliwości dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców

- wysoki współczynnik tarcia nawierzchni

 

Mieszanka Gripfibre® jest rozkładana specjalnie do tego celu przeznaczonym kombajnem o regulowanej szerokości. Ten typ mieszanki można stosować do każdej kategorii obciążenia ruchem, w ramach prac utrzymaniowych bądź przy budowie nowych obiektów. Duża wydajność i prędkość prowadzenia robót zmniejsza uciążliwość dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców.

 

SYSTEMY IZOLACJI MOSTOWYCH

ETANPLAST®

ETANPLAST®  to wielowarstwowy system izolacji mostowych opatentowany we Europie oraz w USA. Jest stosowany od 20 lat. Tylko we Francji do tej pory wykonano ponad 500 000 m2 izolacji mostowych w tej technologii, a w Republice Czeskiej ponad 100 000 m2

 

Zalety technologii:

- użycie modyfikowanego asfaltu we wszystkich warstwach technologii Etanplast zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe izolacji w czasie eksploatacji

- zastosowanie Microplastu (pierwszej warstwy izolacji) nie generuje tak wysokich wymagań dotyczących  tekstury podkładu jak inne systemy izolacyjne.

- eliminacja operacji ręcznych przyspiesza rozkładanie izolacji, umożliwia również szybkie dopuszczenie do ruchu na obiekcie.

- mechanizacja całego procesu zapewnia jakość i jednorodność wykonania nawierzchni

 

Większość mostowych systemów izolacyjnych wymaga dużego nakładu pracy ręcznej. Efektem są dłuższe terminy realizacji i uzależnienie od warunków pogodowych. Eurovia dokonała rewolucji w tej dziedzinie i opracowała Etanplast® - skuteczną, wydajną technologię, której stosowanie odbywa się w większej części przy użyciu sprzętu mechanicznego.

 

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE O DOSKONAŁYCH WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH

VIAPHONE®

Wraz ze zwiększającym się ruchem samochodowym, wzrasta poziom hałasu w aglomeracjach miejskich. Jest to poważny problem społeczny, więc ograniczenie hałasu drogowego stało się priorytetem dla wielu zarządców dróg. Viaphone® jest tzw. „cichą” nawierzchnią opracowaną przez Eurovię w celu sprostania wymaganiom okolicznych mieszkańców i użytkowników dróg pod kątem komfortu akustycznego i poszanowania środowiska naturalnego. Viaphone® jest innowacyjną technologią łączącą doskonałe właściwości akustyczne z poprawą bezpieczeństwa.

Zalety technologii:

- duża wydajność rozkładania mieszanki

- doskonałe właściwości przeciwpoślizgowe

- znaczne ograniczenie hałasu drogowego, 2-5 dB

- jednorodny wygląd

VIAPHONEe® pozwala na skuteczne i trwałe ograniczenie hałasu spowodowanego ruchem pojazdów. Właściwości tej warstwy sprawiają, że jest ona najczęściej stosowana w nowych obiektach oraz w bieżącym utrzymaniu dróg miejskich i podmiejskich. VIAPHONE® to nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale także jednolita i estetyczna powierzchnia o drobnym uziarnieniu i bardzo rozbudowanej makroteksturze. Niewielka grubość warstwy VIAPHONE® (2,5-3 cm) pozwala na uniknięcie konieczności podnoszenia studzienek rewizyjnych. Ograniczone zostają również problemy połączeń z przyległymi urządzeniami oraz dopasowaniem się do istniejącej niwelety.