Kim jesteśmy
    Eurovia, to wiodący wykonawca w dziedzinie robót publicznych, rozwijający szeroka gamę produktów i technologii poświęconych realizacji inwestycji drogowych i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich. Eurovia w Polsce to 35 lokalizacji i ponad 1 300 pracowników zatrudnionych na terenie całego kraju. Jesteśmy zawsze tam, gdzie są nasi klienci oraz użytkownicy realizowanych przez nas projektów poprzez wykonanie oraz późniejsze utrzymanie infrastruktury drogowej. Mając na uwadze wyzwania związane z użytecznością w obszarze mobilności, łączymy w naszej pracy przemysł, technologię i kompetencje naszych specjalistów, aby dostarczać naszym klientom optymalnych korzyści.

Chiffres_generaux_2015

1962

W wyniku Zarządzenia Ministra Komunikacji nr 169, zostało powołane Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. na bazie jednostek organizacyjnych PPRD Poznań, KPRD Kraków i PRK5 Katowice.

SPRD_C
1995

Powstanie Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego BESKIDZKIE DROGI Spółka Akcyjna poprzez wpisanie tej organizacji do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Beskidzkie
2003

W wyniku połączenia Śląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Mikołowie z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego „Beskidzkie Drogi” S.A. w Bielsku-Białej swoją działalność rozpoczyna firma o nazwie Eurovia Polska S.A.

 

Eurovia _Polska 2002
2007

Eurovia wdraża nową strategię rozwoju na polskim rynku budownictwa drogowego.

Prezesem i Dyrektorem Generalnym firmy Eurovia zostaje Jonas Hogberg.

 

 

Mapka
2008

Podczas Targów Infrastruktura w Warszawie Eurovia Polska otrzymuje wyróżnienie w konkursie  Ministra Infrastruktury za swoje produkty: Microvia, Rugovia, Salviacim.

86
2008

Eurovia uruchamia trzy nowoczesne i wysokowydajne wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych, zlokalizowane w Szczecinie, Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Gliwicach.

IMGP2635
2008

Magazyn branżowy "Builder" docenił produkty firmy Eurovia i przyznał nam statuektę "Top Builder".

Top _strona
2009

Magazyn "Builder" przyznał Eurovia Polska tytuł "Budowlanej Firmy Roku 2008", a jej prezesowi Jonasowi Hogbergowi wyróżnienie za skuteczne zarządzanie firmą i sukcesy rynkowe

93
2009

Eurovia modyfikuje logo. Jest  to rezultat nowej strategii identyfikacji korporacyjnej całej Grupy. Nowa identyfikacja wizualna podkreśla przynaleśność spółek
Eurovia do światowego lidera budowlanego Grupy VINCI.

Logo E
2009

Eurovia poszerzyła zakres wykonywanych usług o realizacje obiektów mostowych

Mostowy
2009

Intensywny rozwój działalności spółki na terenie całego kraju poprzez kolejne przedstawicielstwa w Rzeszowie, Warszawie oraz Białymstoku.

2010

Eurovia przejęła 97 kamieniołomów należących do Tarmac. Przedsięwzięcie to pozwoliło Eurovii na zwiększenie swoich mocy produkcyjnych w Europie. W Polsce przejęcie dotyczyło 14 koplań piasku i żwiru oraz 2 kopalń kruszyw łamanych, które obecnie działają pod marką Eurovia Kruszywa.

 

Kopalnie _hist
2010

Eurovia przejęła kontrolę na Łużycką Kopalnią Bazaltu "Księginki", która specjalizuje się w produkcji kruszywa bazaltowego, szeroko wykorzystywanego w budownictwie drogowym. Spółka zmieniła nazwę na Eurovia Bazalty SA i działa pod marką Eurovia.

Lubań _historia
2010

Powstają kolejne wytwórnie zlokalizowane w Zwierzynie, Jordanowie Śląskim, Ropczycach, Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim. 

Wytwórnia Zwierzyn
2011

W lipcu Eurovia podpisała kontrakt na dokończenie budowy 29-kilometrowego odcinka „A” autostrady A2 Stryków-Konotopa. Jest to pierwsza realizacja z zakresu projektów autostradowych (jako lider konsorcjum)

A2- History
2011

Eurovia poszerza swoją ofertę. Na początku roku zostaje utworzony Oddział Kolejowy realizujący usługi w zakresie budowy i przebudowy linii kolejowych w celu usprawnienia komunikacji i transportu infrastruktury kolejowej. 

945618_preview
2011

Eurovia uruchamia wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych w Strykowie.

Wytwórnia będzie zabezpieczać dostawy mieszanek na budowę autostrady A2.

Wyt 3
2012

W czerwcu Eurovia uruchomi kolejną wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych. Nowy zakład zlokalizowany będzie w Toruniu.

Dzięki kolejnej jednostce produkcyjnej będziemy mogli szybko reagować na potrzeby lokalnych inwestorów.

Toruń
2013

W styczniu 2013 Eurovia podpisuje umowę na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Zachód- Węzeł Świlcza o wartości 135 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje połączenie Rzeszowa z autostradą A4 oraz powstającym węzłem Świlcza, będącym połączeniem z istniejącą już drogą krajową nr 4.

S19   2013
2014

Eurovia podpisuje umowę na wykonanie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziane jest w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 342 mln zł.

S19 2014
2014

Jesienią uruchomiliśmy bocznicę kolejową w kopalni Wiśniówka. Korzystanie z własnej bocznicy poprawia nie tylko konkurencyjność kopalni, wpływa także korzystnie na środowisko naturalne poprzez ograniczenie transportu kołowego. 

Wiśniówka 2014
2015

W październiku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-3 Legnica- Jawor. Konsorcjum w którym Eurovia jest liderem, zajmie się wykonaniem całego zakresu robót związanych z budową czyli wykonaniem podbudowy, przeprowadzeniem robót ziemnych, robót bitumicznych oraz robót mostowych. Wartość kontraktu to 214 mln zł.

S3 2015
2015

W  listopadzie Eurovia podpisuje umowę na ze Szczecińskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11 Droga będzie miała długość 12 km, ominie Szczecinek od wschodu i wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Wartość inwestycji to ponad 322 mln zł.

S11 2015
2016

W Myślenicach rozpoczyna działalność kolejna Wytwórnia Mas Bitumicznych - jest to 13 wytwórnia  Eurovii w Polsce. Lokalizacja zakładu pozwoli odpowiedzieć na potrzeby rynku lokalnego oraz zaoferować nową gamę produktów dla klientów zewnętrznych.  

Myślenice 2016
||
       

    Struktura organizacyjna Eurovia w Polsce została stworzona w oparciu o dwa regiony: REGION POŁUDNIE i REGION PÓŁNOC oraz trzy obszary specjalne: INFRA - odpowiedzialna za największe projekty, INDUSTRY - produkcja i sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych oraz KOPALNIE – produkcja i sprzedaż kruszyw piaskowo-żwirowych oraz kruszyw łamanych ze skał litych: bazaltu, granitu i kwarcytu.

    Dywersyfikacja działalności  naszego przedsiębiorstwa oraz rozmieszczenie naszych oddziałów na terenie całego kraju pozwala na dostarczanie naszym klientom kompleksowej oferty. Własne kopalnie kruszyw oraz wytwórnie zapewniają synergię pomiędzy pracami budowlanymi i zaopatrzeniem w materiały. Gwarantuje to sprawną realizację inwestycji bez ryzyka przestojów związanych z oczekiwaniem na dostawy materiałów oraz  zachowanie wysokiej jakości zarówno dostarczanych materiałów jak i wykonywanych robót.