Nasze Wartości
Zobowiązania1

Zarówno w Eurovia, jak również w całej Grupie VINCI hołdujemy przekonaniu, że nasza działalność nie powinna być opierana wyłącznie na wynikach ekonomicznych. Planując swoje działania, szczególną uwagę zwracamy na kwestie poszanowania środowiska naturalnego, dlatego realizowane są one zgodnie z funkcjonującą w firmie polityką jakości i środowiska oraz podstawowymi wymaganiami w zakresie środowiska, co bezpośrednio przekłada się na korzyści społeczne, które są równie ważnym elementem naszego biznesu.

Bezpieczeństwo

Praca przy budowie infrastruktury drogowej oraz produkcji materiałów drogowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nasi pracownicy mają stały kontakt z maszynami i narzędziami budowlanymi, a także różnymi, mniej lub bardziej niebezpiecznymi, materiałami. Eurovia przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy, a zapobieganie zagrożeniom i wypadkom przy pracy jest dla nas absolutnym priorytetem.
Dlatego prowadzimy na co dzień liczne aktywności związane z poprawą bezpieczeństwa, wszystkich pracowników obowiązuję także standardy bezpieczeństwa.

Jakość

Kluczowym elementem, który gwarantuje dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, jest pełna wiedza o potrzebach naszych Klientów. Bliski kontakt z Klientami na każdym etapie realizacji inwestycji umożliwia nam właściwe zrozumienie ich oczekiwań, a także elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług są przede wszystkim zrealizowane projekty oraz liczne nagrody i wyróżnienia przyznane nam przez środowiska biznesowe i branżowe.

Innowacyjność

Eurovia jest firmą innowacyjną, posiadającą w swojej ofercie autorskie technologie opracowane w odpowiedzi na różnorodne potrzeby Klientów. Jednym z najważniejszych priorytetów  firmy jest zachowanie najwyższej jakości i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Służy temu ciągłe podnoszenie standardów posiadanych laboratoriów. Wysoki poziom świadczonych usług zapewnia wykwalifikowana kadra, która stale poszerza swoją wiedzę w dziedzinie budownictwa drogowego.

Grupa Eurovia posiada również własny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Francji, który zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych technologii o coraz lepszych parametrach technicznych i użytkowych. W zależności od wymagań klientów i specyfiki realizowanych projektów, nasze rozwiązania charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością, łatwym zastosowaniem, umożliwiają redukcję kosztów i ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfortu dla użytkowników.

Etyka

Etyka jest podstawową zasadą  działalności biznesowej  Eurovia.  Zawsze stosujemy się do regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju oraz  przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Stosujemy także wysokie standardy oraz dobre praktyki w relacjach z partnerami. Zawsze stawiamy na wysoką jakość realizowanych projektów, a satysfakcję Klientów traktujemy priorytetowo.

Ochrona Środowiska

Mając na uwadze ochronę środowiska, Eurovia rozwija technologie proekologiczne (np. lepiszcze pochodzenia roślinnego), stosuje materiały z recyklingu i opracowuje rozwiązania jak najmniej wpływające na środowisko naturalne. Prowadząc eksploatację terenów górniczych staramy się w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Dlatego strategicznym celem naszej organizacji jest nie tylko  zminimalizowanie wpływu na środowisko, ale też osiąganie celów biznesowych powiązane z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, znacznie wykraczającymi poza wymagania przepisów prawnych.

Podstawowe Wymagania W Zakresie Ochrony Srodowiska     Polityka Jakosci I Środowiska