Polityka prywatności
Eurovia Polska S.A.
 
Bielany Wroclawskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
 
tel. + 48 71 380 03 00
fax +48 71 380 03 30
e-mail: wroclaw@eurovia.pl , dyrekcja@eurovia.pl
 
NIP: 635-000-01-27
Regon: 272885401
KRS 0000069487 - Sad Rejonowy
Wroclaw-Fabryczna, Wydzial VI Gospodarczy
 
Kapital zakladowy: 56 971 600,00 PLN, w calosci oplacony
Autorem projektu graficznego strony internetowej jest agencja  : Eurovia.
I. Wszystkie informacje wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak poufne lub zastrzeżone. Firma Eurovia Polska SA nie bierze odpowiedzialności za te informacje. Firma Eurovia Polska SA i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać posiadane informacje oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.
 
II. Dane osobowe udostępnione firmie Eurovia Polska SA w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z deklaracją poufności firmy Eurovia Polska SA. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.
 
III. Cookies
1. Informacje o plikach cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu ( komputerze, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach i nie są szkodliwe tj. nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych, nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce NIP: 635-000-01-27; REGON: 272885401; KRS 0000069487 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość kapitału zakładowego: 56 971 600,00 PLN opłacony w całości.
 
2. Cel wykorzystywania plików cookies
Pliki cookies wykorzystywana są do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) trzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 
3. Rodzaje stosowanych plików cookies
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Stosowane są również:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 
4. Informacje o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika oraz zmianie ustawień dotyczących cookies w przeglądarce Użytkownika
Zazwyczaj przeglądarka internetowa (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej).
Informujemy, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 
5. Podstawa prawna
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz. 1445).